venres, 16 de xuño de 2023

PARTICIPACIÓN NA FEIRA DA CIENCIAO proxecto Meteocolmeiro contou cun "stand" propio na feira da ciencia do centro, celebrada a finais de curso. Varios alumnos explicaron as actividades realizadas ao resto da comunidade educativa.

Na materia de Tecnoloxía, o alumnado deseñou unha estación meteorolóxica cunha placa microbit.
A estación consta dun sensor de temperatura, humidade relativa e presión programado para transmitir as medicións a unha pantalla LED; e dunha placa con conexión wifi mediante a que se envían os datos a través de internet. No seguinte enlace, podemos consultalos en tempo real: 

Adicionalmente, en distintos espacios do centro ubicamos códigos QR para o acceso directo á web anterior.
Como mellora importante, decidimos apostar por enerxía renovable e instalamos un panel solar que dota á nosa estación de autonomía as 24 horas (está conectado a unha batería mediante un cable de varios metros, xa que a estación e o panel solar deben ubicarse necesariamente en espacios diferentes).

Alumnado de 3º ESO elaborando o climograma de Silleda no ano 2022 cunha folla de cálculo. Os datos foron previamente descargados da internet.

mércores, 14 de xuño de 2023
Alumnado de 4º ESO calculando, coa axuda dunha folla Excel, a regresión lineal correspondente aos datos extraídos da estación da Aemet en Silleda e os medidos na nosa estación.

Despois de recoller os datos de temperatura e chuvia no noso observatorio escolar, queremos facer un estudio dos valores obtidos, xa que poden darse diferenzas significativas respecto dos valores doutras estacións cercanas. Así elaboramos unha actividade que se realiza cos alumnos de 4º ESO e que consiste en facer unha regresión lineal a partir dos datos extraídos da estación da AEMET en Silleda.

O motivo de elexir esta estación foi a cercanía á do noso centro (altitude e latitude semellantes). Introducimos os datos nunha folla de cálculo ou ben na calculadora (os días que faltan son os que non houbo clase).

Debuxamos a nube de puntos dos valores de temperaturas mínimas e máximas de ambas estacións, e achamos a recta de regresión, ademais dos valores dos coeficientes de correlación R e de determinación R2.Se ben no caso da T.MIN a bonanza do axuste é razoablemente boa, non podemos dicir o mesmo para T.MAX. Podemos observar varios días nos que as medicións son moi dispares, así que obtamos pola súa eliminación, mellorando deste modo o valor de R. Os días "atípicos", en amarelo nas táboas anteriores, son o 13, o 17 e o 27 de marzo.  


Así que, unha vez correxidas, as gráficas das temperaturas quedan do seguinte xeito:Es os resultados estimados das temperaturas máxima e mínima na estación do Colmeiro, unha vez eliminado os datos atípicos, durante a fin de semana do 11 e 12 de marzo son: 

martes, 13 de xuño de 2023

As galegas e os galegos sempre tivemos unha especial querenza polo tempo e polas expresións fraseolóxicas que se inspiran nel, e os habitantes das Illas Británicas comparten esa querenza con nós. É por isto que neste terceiro trimestre quixemos fixarnos nunha serie de expresións idiomáticas inglesas que empregan vocabulario do tempo.

Despois dunha toma de contacto coas mesmas a través dunhas follas de traballo, en 3º ESO quixemos facer uns pequenos vídeos agrupándoas segundo a que aluden e por suposto, intentando atoparlles un equivalente noso.


Botádelle un ollo ós vídeos e veredes de que falamos...