venres, 16 de xuño de 2023

Na materia de Tecnoloxía, o alumnado deseñou unha estación meteorolóxica cunha placa microbit.
A estación consta dun sensor de temperatura, humidade relativa e presión programado para transmitir as medicións a unha pantalla LED; e dunha placa con conexión wifi mediante a que se envían os datos a través de internet. No seguinte enlace, podemos consultalos en tempo real: 

Adicionalmente, en distintos espacios do centro ubicamos códigos QR para o acceso directo á web anterior.
Como mellora importante, decidimos apostar por enerxía renovable e instalamos un panel solar que dota á nosa estación de autonomía as 24 horas (está conectado a unha batería mediante un cable de varios metros, xa que a estación e o panel solar deben ubicarse necesariamente en espacios diferentes).