martes, 14 de febreiro de 2023


Alumnado de 3º ESO rexistrando os datos diarios de temperatura e pluviosidade.

venres, 3 de febreiro de 2023 


Alumnado de 3º ESO comprobando o funcionamento dos instrumentos de medida cedidos por MeteoGalicia: termómetro dixital e pluviómetro tipo Hellmann.