mércores, 14 de xuño de 2023

Despois de recoller os datos de temperatura e chuvia no noso observatorio escolar, queremos facer un estudio dos valores obtidos, xa que poden darse diferenzas significativas respecto dos valores doutras estacións cercanas. Así elaboramos unha actividade que se realiza cos alumnos de 4º ESO e que consiste en facer unha regresión lineal a partir dos datos extraídos da estación da AEMET en Silleda.

O motivo de elexir esta estación foi a cercanía á do noso centro (altitude e latitude semellantes). Introducimos os datos nunha folla de cálculo ou ben na calculadora (os días que faltan son os que non houbo clase).

Debuxamos a nube de puntos dos valores de temperaturas mínimas e máximas de ambas estacións, e achamos a recta de regresión, ademais dos valores dos coeficientes de correlación R e de determinación R2.Se ben no caso da T.MIN a bonanza do axuste é razoablemente boa, non podemos dicir o mesmo para T.MAX. Podemos observar varios días nos que as medicións son moi dispares, así que obtamos pola súa eliminación, mellorando deste modo o valor de R. Os días "atípicos", en amarelo nas táboas anteriores, son o 13, o 17 e o 27 de marzo.  


Así que, unha vez correxidas, as gráficas das temperaturas quedan do seguinte xeito:Es os resultados estimados das temperaturas máxima e mínima na estación do Colmeiro, unha vez eliminado os datos atípicos, durante a fin de semana do 11 e 12 de marzo son: